Kingland Logo

景 聯 (大 中 華) 有 限 公 司

Tel : 852-2798 9202         Fax : 852-2798 9187

 

Kingland image

2015 ~ 現在  香港

中環灣仔繞道隔膜連續牆及

行車天橋拆卸工程

 

此工程目的是拆除位於中環灣仔繞道工程約53,000 立方米 127,300 公噸的隔膜連續牆(部份牆身在海底)及位於東區走廊約1500米長的行車天橋。

 

 

廣深港高速路及沙中線

        隔膜連續牆拆卸工程


此工程目的是拆除於港鐵工程中超過 600 立方米 1,500 公噸的隔膜連續牆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stage1 

  stage2   

© 2017 KINGLAND (SINO) COMPANY LIMITED  All rights Reserved